Om mig

Jag har jobbat i snart 20 år med frågor om könsbaserade maktordningar och dess lika och olika uttryck i såväl kärleks- som våldsrelationer. Främst som forskare. De senaste åren mest praktiskt på kvinnojour och med våldsutsatta lhbt-personer.

Teori och praktik har fått samsas och utvecklas med varandra.

Det som engagerar mig mest idag är att synliggöra sambanden mellan våld mot kvinnor, barn och djur. Att tidigt kunna identifiera våld, och förstå dess mekanismer, är särskilt viktigt för den som vill arbeta förebyggande mot våld.

Se sambandet Katt kopia