Om mig

Jag har jobbat i snart 30 år med frågor om könsbaserade maktordningar och dess lika och olika uttryck i såväl kärleks- som våldsrelationer. Främst som forskare men också praktiskt på kvinnojour och  brottsofferjour för våldsutsatta lhbtq-personer. I dag arbetar jag i huvudsak som frilansande föreläsare.

Teori och praktik har fått samsas och utvecklas med varandra.

Det som engagerar mig mest idag är att synliggöra sambanden mellan våld mot kvinnor, barn och djur. Att tidigt kunna identifiera våld, och förstå dess mekanismer, är särskilt viktigt för den som vill arbeta förebyggande mot våld.

Se sambandet Katt kopia