Matnyttiga länkar

Se Sambandet
Om våld mot djur och våld människor
http://www.sesambandet.se

VOOV – Veterinär Omtanke Om Våldsutsatta
Förening som ordnar boende till djur när hon är på kvinnojour
http://www.voov.nu