Fler föreläsare

Fin grisbild kopiaAndra som föreläser om dessa ämnen är:

Suzann Larsdotter: Uppbrottsprocesser, Samkönat våld samt Kvinnor i missbruk: suzann@comhem.se
Lea Honorine: Kvinnor i missbruk: lea_honorine@hotmail.com
Eva Diesen: Våld mot djur med juridisk betoning: evadiesen@gmail.com
Lisa Gålmark: Våld mot djur ur ett strukturellt perspektiv: lisa.galmark@comhem.se

Peter Roth: hbt-kunskap samt hbt & missbruk & hiv: peter.roth@hotmail.se