Föreläsning/utbildning

Jag föreläser om:

  • Sambandet mellan våld mot familjedjuren och mäns våld mot kvinnor/partner, barn och äldre.
  • Misshandlade kvinnors uppbrottsprocesserSe Sambandet hund kopia
  • Våld mot kvinnor i missbruk
  • Våld i samkönade parrelationer
  • Om kvinnojourer och politiska förändringar i samtiden

Fakturerar med f-skattsedel