Andra uppdrag

Föreläs3 2013Under åren har jag också kommit att samarbeta med myndigheter och andra verksamheter i deras arbete med att ta fram handlingsplaner mot våld, men också vara en diskussionspartner i arbetet med olika dokument och rapporter i dessa frågor. Några av uppdragsgivarna är:

  • Sveriges Kommuner & Landsting
  • Folkhälsomyndigheten (tidigare FHI)
  • Länsstyrelsen på Gotland
  • Landstinget i Stockholm
  • Ramböll AB
  • Amphi Produktion
  • Skabbteatern
  • m.fl.

Jag var sakkunnig i utredningen om kvinnofridsuppdragen SOU 2004:121 Slag i luften – En utredning om myndigheter, mansvåld och makt.